За студенти

Хубаво е да прекарате стажа си в Егис*. Защо?

- защото можете да се запознаете с най-новите технологични процеси и оборудване
- защото можете да научите много за фармацевтичната индустрия в световен мащаб
- тъй като има голям брой експерти, от които да се учите
- защото можете да намерите дългосрочни възможности за кариера


* програмата е достъпна в Унгария за завършилите висши учебни заведения в страната